طفلی 5 ساله بعد از فوت پدر و مادرش برای ادامه زندگی افکار خود را جمع کرد و متوجه شد که دیگر از یاری پدر و مادر خبری نیست .

تصمیم گرفت راهی را در پیش بگیرد که مادرش از او خواسته بود .

مادرش از او خواسته بود هر جا گرفتار شد ، خود را در دامان خداوند قرار داده و دیگر از هیچ نهراسد .

امروز آن کودک یکی از صاحب منسبان عرصه تولید در کشور گردیده است . و انسان از دامان خدا امن تر جایی ندارد به تمام کسانی که دوست دارند پیروز باشند ، می گویم دلیلی بود برای کسانی که بخواهد امتحان کنند راه باز است .

 

تاریخ : 7 بهمن ماه 1393  ساعت :   7:45 دقیقه

 

پیوند ها

یا حسین

سال اقتصاد و فرهنگ

مقام معظم رهبری

دکتر روحانی

شرکت دکاموند